Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Nationaal Fonds Kinderhulp 123,00 36,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 241,00 250,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 308,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 455,00 811,00 0,00 0,00
Schutterij Sint Sebastianus Spekholzerheide 592,00 0,00 0,00 0,00
Amnesty International 622,00 521,00 0,00 0,00
Longfonds 655,00 557,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 717,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 763,00 611,00 0,00 0,00
Hartstichting 885,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 1.237,00 0,00 0,00 0,00
Jeugdkoor De Zanglijsters Eygelshoven 1.315,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 1.358,00 1.740,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.382,00 813,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 1.909,00 1.827,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.959,00 0,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 2.332,00 2.057,00 0,00 0,00
ReumaNederland 3.256,00 3.241,00 0,00 0,00
UNICEF Nederland 4.515,00 0,00 0,00 0,00
Nierstichting 5.387,00 4.431,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.