Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Steeds vaker wordt er gecollecteerd met digitale betaalmogelijkheden, zoals een QR-code. De opbrengsten van deze manier van collecteren komen vaak direct op de rekening van het Erkende Goede Doel en zijn dan niet te herleiden tot een collectant/gemeente. Daarom geven we nu ook een totaaloverzicht van de opbrengsten, die recht doet aan wat er werkelijk middels de collecte wordt opgehaald.

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Goed doel 2020 2021 2022 2023
0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Omwille van Allah 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Volg de Wens 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting mensen maken Amsterdam 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting ANTAR 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Happy Motion 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderen van de Voedselbank 0,00 0,00 0,00 0,00
stichting samensterk voor verdedeging voor mensenrechten en vluchtelingen 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Ararat 0,00 0,00 0,00 0,00
st.samen sterk voor de verdedigingen van mensenrechten en vluchtelingen 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting kinder- en jongerenrechtswinkel 0,00 0,00 0,00 0,00
Marokkaans-Islamitisch Vereniging El Mouahidine 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting steun mensenrechten stop maatschappelijk geweld 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Bokemei 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 8.607,00 0,00 0,00 0,00
Amnesty International 22.783,00 0,00 0,00 0,00
Amref Flying Doctors 0,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00