Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Steeds vaker wordt er gecollecteerd met digitale betaalmogelijkheden, zoals een QR-code. De opbrengsten van deze manier van collecteren komen vaak direct op de rekening van het Erkende Goede Doel en zijn dan niet te herleiden tot een collectant/gemeente. Daarom geven we nu ook een totaaloverzicht van de opbrengsten, die recht doet aan wat er werkelijk middels de collecte wordt opgehaald.

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Goed doel 2019 2020 2021 2022
Stichting ANTAR 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Bokemei 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting steun mensenrechten stop maatschappelijk geweld 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting kinder- en jongerenrechtswinkel 0,00 0,00 0,00 0,00
Marokkaans-Islamitisch Vereniging El Mouahidine 0,00 0,00 0,00 0,00
st.samen sterk voor de verdedigingen van mensenrechten en vluchtelingen 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Ararat 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Volg de Wens 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting mensen maken Amsterdam 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Omwille van Allah 0,00 0,00 0,00 0,00
stichting samensterk voor verdedeging voor mensenrechten en vluchtelingen 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderen van de Voedselbank 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Happy Motion 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 6.434,00 8.607,00 0,00 0,00
Amnesty International 26.211,00 22.783,00 0,00 0,00
Amref Flying Doctors 0,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Bokemei 0,00 0,00 0,00 0,00
Campagneteam Huntington 0,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 1.571,00 0,00 0,00 0,00
Dierenambulance Amsterdam 0,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 9.626,00 8.807,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 996,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 2.793,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 1.272,00 2.530,00 0,00 0,00
Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 5.112,00 306,00 0,00 0,00
Hersenstichting 8.162,00 11.511,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 1.691,00 0,00 0,00 0,00
Hulphond Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 11.363,00 11.974,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 1.899,00 0,00 0,00
KiKa 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinderen van de voedselbank 0,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 74.247,00 43.905,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 14.398,00 0,00 0,00 0,00
Longfonds 1.338,00 0,00 0,00 0,00