Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Natuurmonumenten 1.179,00 671,00 1.194,00 0,00
Rode Kruis 4.969,00 6.096,00 4.398,00 0,00
Dierenbescherming 2.750,00 3.444,00 5.081,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 3.399,00 2.679,00 5.374,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 5.433,00 6.865,00 5.957,00 0,00
Diabetes Fonds 5.996,00 5.013,00 6.164,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 5.158,00 2.909,00 6.436,00 0,00
Amnesty International 8.789,00 6.431,00 7.320,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 5.451,00 8.261,00 7.334,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 8.827,00 7.305,00 9.097,00 0,00
ZOA 9.007,00 8.611,00 9.593,00 0,00
Nationaal MS Fonds 6.692,00 5.954,00 9.865,00 0,00
Jantje Beton 8.903,00 7.421,00 10.880,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 12.661,00 5.945,00 11.554,00 0,00
Epilepsiefonds 11.121,00 11.578,00 13.258,00 0,00
Alzheimer Nederland 8.191,00 9.161,00 13.425,00 0,00
HandicapNL 9.513,00 7.324,00 13.676,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 10.874,00 13.615,00 14.890,00 0,00
Hartstichting 11.962,00 14.681,00 14.946,00 0,00
Hersenstichting 13.013,00 13.865,00 15.016,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 13.283,00 10.609,00 15.151,00 0,00
Longfonds 14.041,00 12.843,00 15.972,00 0,00
Nierstichting 16.842,00 18.810,00 26.591,00 0,00
ReumaNederland 23.781,00 24.612,00 27.068,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 34.564,00 34.635,00 37.247,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.