Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 113,00 0,00 951,00 0,00
Alzheimer Nederland 3.534,00 4.100,00 0,00 0,00
Amnesty International 1.086,00 1.496,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Campagneteam Huntington 0,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 756,00 845,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 691,00 979,00 889,00 0,00
Epilepsiefonds 1.909,00 2.036,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 902,00 412,00 0,00 0,00
HandicapNL 266,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 7.716,00 6.837,00 0,00 0,00
Hersenstichting 3.428,00 2.285,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 554,00 394,00 0,00 0,00
Jantje Beton 1.902,00 1.288,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 8.479,00 13.430,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 7.373,00 5.426,00 0,00 0,00
Longfonds 2.655,00 1.914,00 1.877,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 279,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.064,00 305,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.