Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
ZOA 16.943,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 17.449,00 0,00 0,00 0,00
ReumaNederland 33.451,00 0,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 4.389,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 8.608,00 0,00 0,00 0,00
Nierstichting 33.628,00 0,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 8.381,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 8.628,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 6.789,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 5.150,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 6.801,00 0,00 0,00 0,00
Longfonds 19.004,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 14.067,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 59.931,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 10.801,00 0,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 15.762,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 12.609,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 31.112,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 9.589,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.