Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
0,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 12.113,00 9.055,00 8.762,00 0,00
Amnesty International 11.162,00 10.320,00 9.744,00 0,00
Diabetes Fonds 7.126,00 7.466,00 6.556,00 0,00
Dierenbescherming 14.001,00 14.396,00 13.562,00 0,00
Epilepsiefonds 7.175,00 7.256,00 8.251,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 2.545,00 1.896,00 3.761,00 0,00
HandicapNL 9.889,00 8.809,00 9.589,00 0,00
Hartstichting 41.279,00 41.526,00 31.112,00 0,00
Hersenstichting 9.906,00 12.333,00 12.609,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 10.860,00 13.664,00 15.762,00 0,00
Jantje Beton 10.786,00 7.993,00 10.801,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 61.533,00 60.637,00 59.931,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 13.909,00 18.477,00 14.067,00 0,00
Longfonds 20.673,00 23.540,00 19.004,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 4.570,00 8.867,00 6.801,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 5.957,00 6.249,00 5.150,00 0,00
Nationaal MS Fonds 6.377,00 6.962,00 6.789,00 0,00
Natuurmonumenten 9.439,00 9.015,00 8.628,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 9.251,00 6.275,00 8.381,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.