Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Fonds Gehandicaptensport 2.545,00 1.896,00 3.761,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 4.155,00 3.714,00 4.389,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 5.957,00 6.249,00 5.150,00 0,00
Diabetes Fonds 7.126,00 7.466,00 6.556,00 0,00
Nationaal MS Fonds 6.377,00 6.962,00 6.789,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 4.570,00 8.867,00 6.801,00 0,00
Epilepsiefonds 7.175,00 7.256,00 8.251,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 9.251,00 6.275,00 8.381,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 11.227,00 9.971,00 8.608,00 0,00
Natuurmonumenten 9.439,00 9.015,00 8.628,00 0,00
Alzheimer Nederland 12.113,00 9.055,00 8.762,00 0,00
HandicapNL 9.889,00 8.809,00 9.589,00 0,00
Amnesty International 11.162,00 10.320,00 9.744,00 0,00
Jantje Beton 10.786,00 7.993,00 10.801,00 0,00
Hersenstichting 9.906,00 12.333,00 12.609,00 0,00
Dierenbescherming 14.001,00 14.396,00 13.562,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 13.909,00 18.477,00 14.067,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 10.860,00 13.664,00 15.762,00 0,00
ZOA 17.962,00 18.827,00 16.943,00 0,00
Rode Kruis 28.690,00 19.463,00 17.449,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.