Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
Fonds Gehandicaptensport 3.761,00 2.009,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 4.389,00 4.109,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 5.150,00 5.397,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 6.556,00 5.592,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 6.789,00 5.838,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 6.801,00 4.676,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 8.251,00 10.322,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 8.381,00 6.929,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 8.608,00 8.159,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 8.628,00 4.522,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 8.762,00 10.350,00 0,00 0,00
HandicapNL 9.589,00 6.112,00 0,00 0,00
Amnesty International 9.744,00 6.848,00 0,00 0,00
Jantje Beton 10.801,00 9.743,00 0,00 0,00
Hersenstichting 12.609,00 12.795,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 13.562,00 12.929,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 14.067,00 22.036,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 15.762,00 11.935,00 0,00 0,00
ZOA 16.943,00 18.319,00 0,00 0,00
Rode Kruis 17.449,00 17.337,00 0,00 0,00
Longfonds 19.004,00 19.725,00 0,00 0,00
Hartstichting 31.112,00 28.487,00 0,00 0,00
ReumaNederland 33.451,00 31.116,00 0,00 0,00
Nierstichting 33.628,00 34.317,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 59.931,00 61.579,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.