Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Dierenbescherming 646,00 1.578,00 1.896,00 0,00
HandicapNL 717,00 380,00 195,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 789,00 1.329,00 1.621,00 0,00
Jantje Beton 937,00 913,00 1.007,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.083,00 811,00 1.166,00 0,00
Epilepsiefonds 1.215,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 1.348,00 751,00 784,00 0,00
ZOA 1.369,00 1.537,00 1.440,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.500,00 1.528,00 1.656,00 0,00
Hersenstichting 1.977,00 2.364,00 1.171,00 0,00
Amnesty International 2.134,00 2.542,00 1.960,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 2.340,00 3.416,00 213,00 0,00
Longfonds 2.783,00 1.983,00 1.744,00 0,00
Hartstichting 2.807,00 5.644,00 3.181,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 3.911,00 3.140,00 2.298,00 0,00
Alzheimer Nederland 3.996,00 2.564,00 4.004,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 4.317,00 4.839,00 5.257,00 0,00
ReumaNederland 4.682,00 6.209,00 5.420,00 0,00
Diabetes Fonds 4.748,00 4.306,00 3.608,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 5.520,00 4.769,00 1.457,00 0,00
Nierstichting 6.456,00 5.142,00 6.062,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 9.013,00 9.318,00 9.577,00 0,00
St. Woord en Daad - Comité Zwijndrecht/Hendrik Ido Ambacht 0,00 4.374,00 4.008,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 3.920,00 0,00 0,00
Stichting RopaRun 0,00 0,00 0,00 0,00
KiKa 0,00 0,00 600,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00
Ambacht4Life 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 0,00 0,00
Oxfam Novib 0,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun 0,00 974,00 0,00 0,00
Hartekind 0,00 406,00 0,00 0,00
Stichting Children Asking (CA) 0,00 698,00 0,00 792,00
Stichting Kika 0,00 0,00 0,00 205,00
Florensis B.V. 0,00 0,00 874,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.