Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Diabetes Fonds 350,00 326,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 258,00 494,00 235,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.028,00 558,00 481,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.142,00 661,00 908,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 284,00 758,00 616,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 617,00 768,00 832,00 0,00
HandicapNL 880,00 807,00 956,00 0,00
Hersenstichting 940,00 1.032,00 1.228,00 0,00
ZOA 1.642,00 1.268,00 902,00 0,00
Jantje Beton 1.316,00 1.368,00 1.875,00 0,00
Dierenbescherming 1.154,00 1.523,00 1.570,00 0,00
Amnesty International 1.915,00 2.032,00 1.674,00 0,00
Longfonds 2.392,00 2.139,00 2.354,00 2.446,00
Prinses Beatrix Spierfonds 2.321,00 2.198,00 2.247,00 0,00
Alzheimer Nederland 1.912,00 2.234,00 2.328,00 0,00
Epilepsiefonds 2.549,00 2.383,00 2.317,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.321,00 2.575,00 2.058,00 0,00
Nierstichting 2.957,00 3.069,00 2.875,00 0,00
ReumaNederland 3.269,00 3.188,00 2.980,00 0,00
Hartstichting 1.913,00 3.483,00 3.437,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.299,00 3.593,00 3.982,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 3.639,00 3.605,00 3.861,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 6.298,00 4.839,00 5.357,00 0,00
Oranje Comité Loppersum 0,00 0,00 0,00 0,00
Vrouwenraad gemeente Loppersum 4.772,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
St.AED Commissie Middelstum 0,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 0,00 0,00
Gezamenlijke Vrouwenraden 0,00 0,00 0,00 0,00
Phéron 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Speelweek Middelstum 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Oranjefonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Steun je medemens 0,00 0,00 0,00 0,00
Dierenambulance Groningen 0,00 0,00 0,00 0,00
Vereniging voor Dorpsbelangen 't Zandt 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Organisatie Oranje-activiteiten Middelstum (S.O.O.M.) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Vereniging voor Dorpsbelangen 't Zandt 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.