Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
KWF Kankerbestrijding 6.298,00 4.839,00 5.357,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.299,00 3.593,00 3.982,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 3.639,00 3.605,00 3.861,00 0,00
Hartstichting 1.913,00 3.483,00 3.437,00 0,00
ReumaNederland 3.269,00 3.188,00 2.980,00 0,00
Nierstichting 2.957,00 3.069,00 2.875,00 0,00
Longfonds 2.392,00 2.139,00 2.354,00 2.446,00
Alzheimer Nederland 1.912,00 2.234,00 2.328,00 0,00
Epilepsiefonds 2.549,00 2.383,00 2.317,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 2.321,00 2.198,00 2.247,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.321,00 2.575,00 2.058,00 0,00
Jantje Beton 1.316,00 1.368,00 1.875,00 0,00
Amnesty International 1.915,00 2.032,00 1.674,00 0,00
Dierenbescherming 1.154,00 1.523,00 1.570,00 0,00
Hersenstichting 940,00 1.032,00 1.228,00 0,00
HandicapNL 880,00 807,00 956,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.142,00 661,00 908,00 0,00
ZOA 1.642,00 1.268,00 902,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 617,00 768,00 832,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 284,00 758,00 616,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.028,00 558,00 481,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 258,00 494,00 235,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Comité Loppersum 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Organisatie Oranje-activiteiten Middelstum (S.O.O.M.) 0,00 0,00 0,00 0,00
St.AED Commissie Middelstum 0,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 350,00 326,00 0,00 0,00
Gezamenlijke Vrouwenraden 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Speelweek Middelstum 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Oranjefonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Vrouwenraad gemeente Loppersum 4.772,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Vereniging voor Dorpsbelangen 't Zandt 0,00 0,00 0,00 0,00
Phéron 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Steun je medemens 0,00 0,00 0,00 0,00
Dierenambulance Groningen 0,00 0,00 0,00 0,00
Vereniging voor Dorpsbelangen 't Zandt 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.