Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Het Gehandicapte Kind 87,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 188,00 182,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 206,00 202,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 238,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 400,00 443,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 436,00 360,00 0,00 0,00
Amnesty International 571,00 0,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 684,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 696,00 670,00 0,00 0,00
ZOA 984,00 824,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.041,00 1.039,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 1.209,00 1.087,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 1.426,00 1.367,00 0,00 0,00
Longfonds 1.959,00 1.021,00 0,00 0,00
Nierstichting 3.620,00 3.266,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 5.445,00 5.296,00 0,00 0,00
Hersenstichting 0,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 0,00 0,00 0,00 0,00
ReumaNederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 0,00 1.319,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.