Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Campagneteam Huntington 496,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 618,00 665,00 921,00 0,00
HandicapNL 907,00 711,00 356,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.067,00 2.583,00 1.497,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.276,00 2.421,00 2.788,00 0,00
Natuurmonumenten 1.595,00 2.065,00 322,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.925,00 1.089,00 693,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.977,00 1.352,00 2.064,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.377,00 1.396,00 1.777,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 2.594,00 3.271,00 8.528,00 0,00
Epilepsiefonds 2.820,00 2.033,00 3.114,00 0,00
Nationaal MS Fonds 3.616,00 3.570,00 3.056,00 0,00
Oranje Fonds 3.721,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 3.831,00 2.554,00 2.976,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.681,00 5.839,00 5.518,00 0,00
Dierenbescherming 4.696,00 3.152,00 3.175,00 0,00
Alzheimer Nederland 5.109,00 4.651,00 6.503,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 5.352,00 5.313,00 9.049,00 0,00
Jantje Beton 5.359,00 6.017,00 6.272,00 0,00
Amnesty International 8.621,00 0,00 7.482,00 0,00
Longfonds 9.435,00 7.576,00 7.197,00 0,00
Hersenstichting 9.873,00 10.131,00 10.551,00 0,00
ZOA 9.942,00 9.989,00 9.958,00 0,00
Hartstichting 10.335,00 9.259,00 12.673,00 0,00
Nierstichting 10.888,00 9.973,00 9.067,00 0,00
ReumaNederland 13.182,00 12.740,00 13.184,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 19.988,00 19.914,00 17.632,00 0,00
Rode Kruis 20.226,00 9.326,00 9.826,00 0,00
Campagneteam Huntington 0,00 0,00 0,00 0,00
Compassion Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 0,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.