Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Dierenbescherming 992,00 968,00 2.171,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.333,00 1.296,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.204,00 1.374,00 0,00 0,00
Roparun 1.048,00 1.451,00 898,00 0,00
EHBO vereniging Schipluiden 0,00 1.526,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.872,00 1.584,00 0,00 0,00
Stichting AK 1.600,00 1.625,00 1.988,00 0,00
HandicapNL 1.572,00 1.890,00 1.674,00 0,00
ZOA 2.576,00 1.987,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 1.947,00 2.509,00 1.957,00 0,00
Natuurmonumenten 2.450,00 2.519,00 1.358,00 0,00
Alzheimer Nederland 3.507,00 2.532,00 4.186,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.747,00 2.584,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 2.500,00 2.705,00 1.915,00 0,00
Jantje Beton 2.448,00 3.165,00 3.933,00 0,00
Nationaal MS Fonds 4.098,00 3.662,00 2.972,00 0,00
Diabetes Fonds 4.352,00 4.450,00 3.183,00 0,00
Hersenstichting 4.824,00 4.730,00 3.503,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 3.936,00 4.849,00 4.552,00 0,00
Longfonds 5.277,00 4.852,00 4.727,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 5.097,00 5.201,00 4.611,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 5.092,00 5.448,00 6.082,00 0,00
Rode Kruis 0,00 5.783,00 0,00 0,00
ReumaNederland 6.539,00 6.390,00 7.142,00 0,00
Nierstichting 5.615,00 6.504,00 6.495,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 8.586,00 9.384,00 9.460,00 0,00
Hartstichting 10.431,00 10.619,00 9.655,00 0,00
SAC (Stichting Actie Calcutta) 0,00 0,00 0,00 0,00
Spieren voor Spieren 0,00 0,00 0,00 0,00
Orange Babies 0,00 0,00 0,00 0,00
Save the Children 0,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 0,00 0,00 0,00 0,00
Diaconie 't Woudt - Den Hoorn t.b.v.Dorcas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ronald McDonald Kinderfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
KOVAMO 0,00 0,00 0,00 0,00
Make-A-Wish® Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Pink Ribbon (Onderdeel van KWF Kankerbestrijding) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dorcas 0,00 0,00 0,00 0,00
War Child 0,00 0,00 0,00 0,00
Het Vergeten Kind 0,00 0,00 0,00 0,00
XS Direct 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Volg De Wens 0,00 0,00 0,00 0,00
Present Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Cizira Botan (CIBO) 0,00 0,00 0,00 0,00
KOVAMO 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun 0,00 0,00 0,00 0,00
Inhaalcollecte Hartstichting, Longfonds, ReumaNederland, Rode Kruis 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Slachtofferhulp 0,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Ouderenfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Zending over Grenzen 0,00 0,00 0,00 0,00
Ronald McDonald Kinderfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Het Vergeten Kind 0,00 0,00 0,00 0,00
Oogfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Aktie '68 0,00 0,00 0,00 0,00
Artsen voor Kinderen 0,00 0,00 0,00 0,00
SAC (Stichting Actie Calcutta) 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
SVKI 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.