Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Maag Lever Darm Stichting 340,00 940,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 443,00 1.815,00 2.422,00 0,00
Natuurmonumenten 547,00 806,00 307,00 0,00
HandicapNL 902,00 290,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.009,00 111,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 1.472,00 1.152,00 1.113,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.678,00 3.082,00 3.017,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 1.789,00 3.075,00 2.852,00 0,00
Amnesty International 1.962,00 0,00 984,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.023,00 1.996,00 681,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.491,00 3.041,00 3.470,00 0,00
Dierenbescherming 2.527,00 776,00 1.872,00 0,00
Hersenstichting 2.572,00 2.858,00 2.570,00 0,00
Campagneteam Huntington 2.936,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 3.790,00 3.516,00 2.688,00 0,00
ZOA 3.887,00 2.887,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 5.388,00 6.501,00 6.493,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 5.717,00 2.927,00 5.936,00 0,00
Diabetes Fonds 6.084,00 6.525,00 6.129,00 0,00
Longfonds 6.406,00 7.719,00 7.023,00 0,00
Alzheimer Nederland 7.023,00 7.302,00 7.235,00 0,00
Nierstichting 7.850,00 7.298,00 7.825,00 0,00
ReumaNederland 9.613,00 8.433,00 8.735,00 0,00
Hartstichting 11.303,00 9.392,00 10.856,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 11.582,00 12.050,00 14.251,00 0,00
SOS Kayamandi 0,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderfondsen Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Christelijke Jeugdvereniging Zevenhoven 0,00 0,00 0,00 0,00
TAVV 0,00 0,00 0,00 0,00
NH Kerk Noorden 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Overlegorgaan Noorden Oranje Comité 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderffondsen Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Dice Musica 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Jeugdland Nieuwveen 0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 5.642,00 5.804,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.