Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
ReumaNederland 10.923,00 12.048,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 12.025,00 11.583,00 0,00 0,00
Hartstichting 12.015,00 11.364,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 10.382,00 11.345,00 0,00 0,00
Nierstichting 11.492,00 11.083,00 0,00 0,00
ZOA 9.527,00 9.042,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 8.644,00 8.199,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 19.665,00 7.734,00 0,00 0,00
Rode Kruis 14.142,00 7.261,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 6.617,00 6.103,00 0,00 0,00
Longfonds 4.996,00 5.665,00 0,00 0,00
Hersenstichting 3.754,00 4.922,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 5.006,00 4.414,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 4.619,00 4.339,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.746,00 3.504,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 3.197,00 3.252,00 0,00 0,00
HandicapNL 3.253,00 3.023,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 2.112,00 2.173,00 0,00 0,00
Jantje Beton 2.021,00 1.967,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 1.916,00 1.571,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 2.585,00 1.521,00 0,00 0,00
Amnesty International 1.647,00 925,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 620,00 856,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 449,00 705,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 155,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 14.846,00 0,00 0,00 0,00
KIMON 675,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 3.654,00 0,00 0,00 0,00
Kinderen van de voedselbank 0,00 0,00 0,00 0,00
Opkikker 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Irma's MisSie 0,00 0,00 0,00 0,00
Dorcas 0,00 0,00 0,00 0,00
Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. 0,00 0,00 0,00 0,00
Woord en Daad 2.525,00 0,00 0,00 0,00
Compassion Nederland 0,00 0,00 1.186,00 0,00
Vrienden van Hospice Nijkerk 0,00 0,00 0,00 0,00
Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Woord en Daad 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.