Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
Bartiméus Fonds 0,00 155,00 0,00 0,00
M.S.N. 0,00 600,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 449,00 705,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 620,00 856,00 0,00 0,00
Amnesty International 1.647,00 925,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 2.585,00 1.521,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 1.916,00 1.571,00 0,00 0,00
Jantje Beton 2.021,00 1.967,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 2.112,00 2.173,00 0,00 0,00
HandicapNL 3.253,00 3.023,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 3.197,00 3.252,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.746,00 3.504,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 4.619,00 4.339,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 5.006,00 4.414,00 0,00 0,00
Hersenstichting 3.754,00 4.922,00 0,00 0,00
Longfonds 4.996,00 5.665,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 6.617,00 6.103,00 0,00 0,00
Rode Kruis 14.142,00 7.261,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 19.665,00 7.734,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 8.644,00 8.199,00 0,00 0,00
ZOA 9.527,00 9.042,00 0,00 0,00
Nierstichting 11.492,00 11.083,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 10.382,00 11.345,00 0,00 0,00
Hartstichting 12.015,00 11.364,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 12.025,00 11.583,00 0,00 0,00
ReumaNederland 10.923,00 12.048,00 0,00 0,00
Vrienden van Hospice Nijkerk 14.846,00 14.733,00 0,00 0,00
St. Hand in Hand voor Syrie 1.070,00 0,00 0,00 0,00
Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. 0,00 0,00 0,00 0,00
Woord en Daad 2.525,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Pearl foundation 0,00 0,00 0,00 0,00
Compassion Nederland 0,00 0,00 1.186,00 0,00
Majoretten en Showband Nijkerk 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Serious request 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinderen van de voedselbank 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 14.846,00 0,00 0,00 0,00
KIMON 675,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.