Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Vrienden van Hospice Nijkerk 14.630,00 14.846,00 14.733,00 0,00
ReumaNederland 11.123,00 10.923,00 12.048,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 10.594,00 12.025,00 11.583,00 0,00
Hartstichting 13.626,00 12.015,00 11.364,00 0,00
Alzheimer Nederland 11.592,00 10.382,00 11.345,00 0,00
Nierstichting 11.462,00 11.492,00 11.083,00 0,00
Diabetes Fonds 8.079,00 8.644,00 8.199,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 22.195,00 19.665,00 7.734,00 0,00
Rode Kruis 9.278,00 14.142,00 7.261,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.392,00 6.617,00 6.103,00 0,00
Longfonds 5.102,00 4.996,00 5.665,00 0,00
Hersenstichting 2.247,00 3.754,00 4.922,00 0,00
Nationaal MS Fonds 4.154,00 5.006,00 4.414,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 6.261,00 4.619,00 4.339,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 5.057,00 3.746,00 3.504,00 0,00
Dierenbescherming 2.419,00 3.197,00 3.252,00 0,00
HandicapNL 3.058,00 3.253,00 3.023,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 2.055,00 2.112,00 2.173,00 0,00
Jantje Beton 3.415,00 2.021,00 1.967,00 0,00
Epilepsiefonds 1.852,00 1.916,00 1.571,00 0,00
Natuurmonumenten 2.598,00 2.585,00 1.521,00 0,00
Amnesty International 1.376,00 1.647,00 925,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 714,00 620,00 856,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 265,00 449,00 705,00 0,00
M.S.N. 0,00 0,00 600,00 0,00
Bartiméus Fonds 536,00 0,00 155,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 786,00 14.846,00 0,00 0,00
KIMON 454,00 675,00 0,00 0,00
Stichting Woord en Daad 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 9.988,00 9.527,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 4.301,00 3.654,00 0,00 0,00
Stichting hand in hand voor Syrië 0,00 0,00 0,00 0,00
KIMON 0,00 0,00 0,00 0,00
St. Hand in Hand voor Syrie 0,00 1.070,00 0,00 0,00
Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. 0,00 0,00 0,00 0,00
Woord en Daad 0,00 2.525,00 0,00 0,00
Stichting Pearl foundation 0,00 0,00 0,00 0,00
Compassion Nederland 0,00 0,00 0,00 1.186,00
Majoretten en Showband Nijkerk 442,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.