Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Epilepsiefonds 357,00 1.058,00 809,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 653,00 907,00 1.235,00 0,00
Rode Kruis 820,00 2.263,00 393,00 0,00
ZOA 1.190,00 890,00 0,00 0,00
HandicapNL 1.215,00 537,00 1.570,00 0,00
Diabetes Fonds 1.234,00 1.149,00 2.381,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.795,00 3.926,00 6.118,00 0,00
Hartstichting 2.300,00 7.912,00 8.112,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 2.343,00 2.927,00 1.945,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.846,00 2.300,00 3.643,00 0,00
Nationaal MS Fonds 3.929,00 4.005,00 2.347,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.168,00 7.670,00 6.679,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 4.546,00 5.604,00 3.545,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 6.554,00 5.689,00 6.472,00 0,00
Hersenstichting 7.695,00 7.696,00 7.936,00 0,00
Natuurmonumenten 8.799,00 7.812,00 2.155,00 0,00
Alzheimer Nederland 9.030,00 8.219,00 7.292,00 0,00
Longfonds 9.156,00 10.058,00 7.110,00 0,00
Dierenbescherming 9.392,00 8.787,00 7.201,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 10.902,00 8.892,00 9.708,00 0,00
ReumaNederland 18.377,00 12.244,00 14.045,00 0,00
Jantje Beton 20.134,00 18.122,00 19.193,00 0,00
Amnesty International 21.199,00 19.498,00 19.944,00 0,00
Nierstichting 22.427,00 22.002,00 16.365,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 30.007,00 28.680,00 31.751,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.