Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
R. Kroonenburg 0,00 0,00 276,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.484,00 1.179,00 424,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.747,00 567,00 475,00 0,00
Natuurmonumenten 1.092,00 325,00 513,00 0,00
Dierenbescherming 0,00 455,00 785,00 0,00
Bartiméus Fonds 865,00 737,00 931,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.290,00 1.448,00 975,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 1.423,00 2.256,00 1.277,00 0,00
Hersenstichting 1.940,00 3.618,00 1.863,00 3.208,00
Ontmoeting 2.080,00 2.325,00 1.946,00 0,00
Jantje Beton 2.072,00 1.651,00 2.141,00 394,00
Epilepsiefonds 3.755,00 2.683,00 2.597,00 0,00
Amnesty International 2.628,00 2.780,00 2.694,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.510,00 2.552,00 2.700,00 0,00
Alzheimer Nederland 3.672,00 3.233,00 2.801,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.228,00 1.817,00 3.260,00 0,00
HandicapNL 5.028,00 5.009,00 4.625,00 0,00
Rode Kruis 5.054,00 4.620,00 4.699,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 5.376,00 5.350,00 4.791,00 0,00
Longfonds 6.090,00 3.866,00 6.184,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 8.678,00 6.363,00 6.293,00 0,00
Nierstichting 6.192,00 7.031,00 6.954,00 0,00
ReumaNederland 8.306,00 8.171,00 8.115,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 7.943,00 9.028,00 8.965,00 0,00
Diabetes Fonds 9.184,00 8.396,00 9.369,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 14.290,00 15.090,00 15.476,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kindervakantie Activiteiten Beek 0,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Dierenambulance Nunspeet en Elburg 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 2.413,00 0,00 0,00 0,00
Team Stella trapt door voor Lennart 0,00 5.709,00 0,00 0,00
Steun Opbouw Stimulans 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Opkikker 0,00 766,00 0,00 0,00
World Servants 0,00 0,00 0,00 0,00
Save the Children 0,00 0,00 0,00 0,00
Duchenne Heroes 0,00 0,00 0,00 3.674,00
Compassion Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Run4Kika 0,00 0,00 0,00 0,00
Neon Nunspeet en ontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.