Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
EpilepsieNL 210,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 296,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 365,00 521,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 863,00 628,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 1.408,00 971,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.432,00 1.129,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 1.460,00 822,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 1.560,00 2.979,00 0,00 0,00
Amnesty International 1.588,00 1.220,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 1.716,00 1.724,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.839,00 1.358,00 0,00 0,00
Longfonds 2.028,00 2.118,00 0,00 0,00
HandicapNL 2.473,00 2.636,00 0,00 0,00
Hartstichting 2.690,00 3.899,00 0,00 0,00
Hersenstichting 2.879,00 3.077,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 3.206,00 708,00 0,00 0,00
Rode Kruis 3.868,00 3.591,00 0,00 0,00
ReumaNederland 4.153,00 2.692,00 0,00 0,00
Nierstichting 5.909,00 7.201,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 10.428,00 12.029,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 0,00 1.306,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.