Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Maag Lever Darm Stichting 2.020,00 2.141,00 199,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 379,00 392,00 290,00 0,00
Jantje Beton 669,00 0,00 440,00 0,00
Epilepsiefonds 967,00 779,00 723,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 829,00 943,00 811,00 0,00
Amnesty International 943,00 1.163,00 978,00 0,00
HandicapNL 2.400,00 1.126,00 1.011,00 0,00
Natuurmonumenten 1.082,00 608,00 1.268,00 0,00
ZOA 1.390,00 1.408,00 1.314,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.072,00 1.752,00 2.495,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 3.968,00 2.281,00 2.596,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.000,00 1.462,00 2.714,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 3.959,00 3.796,00 3.644,00 0,00
Diabetes Fonds 2.856,00 2.776,00 3.737,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 4.063,00 3.868,00 3.900,00 0,00
Hersenstichting 3.316,00 4.539,00 4.196,00 0,00
Alzheimer Nederland 3.094,00 4.284,00 4.308,00 0,00
Longfonds 4.286,00 5.728,00 5.247,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 10.512,00 8.852,00 6.103,00 0,00
ReumaNederland 6.860,00 7.346,00 6.961,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.