Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Dierenbescherming 211,00 294,00 84,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 222,00 190,00 0,00 0,00
HandicapNL 251,00 0,00 126,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 264,00 232,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 297,00 447,00 0,00 0,00
Hartstichting 299,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 538,00 583,00 609,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 853,00 753,00 699,00 0,00
Alzheimer Nederland 989,00 1.177,00 1.966,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.026,00 1.187,00 731,00 0,00
Longfonds 1.054,00 0,00 386,00 0,00
Amnesty International 1.141,00 1.319,00 1.213,00 0,00
Nierstichting 1.735,00 1.537,00 1.223,00 0,00
ReumaNederland 2.497,00 2.555,00 2.567,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 2.595,00 470,00 390,00 0,00
Hersenstichting 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.