Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Steeds vaker wordt er gecollecteerd met digitale betaalmogelijkheden, zoals een QR-code. De opbrengsten van deze manier van collecteren komen vaak direct op de rekening van het Erkende Goede Doel en zijn dan niet te herleiden tot een collectant/gemeente. Daarom geven we nu ook een totaaloverzicht van de opbrengsten, die recht doet aan wat er werkelijk middels de collecte wordt opgehaald.

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Goed doel 2020 2021 2022 2023
0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
ALS Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Amnesty International 1.283,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.945,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 1.079,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 5.487,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 343,00 0,00 0,00 0,00
Longfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 1.126,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 880,00 0,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 0,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 0,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 343,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 0,00 0,00 0,00 0,00
Nierstichting 2.717,00 0,00 0,00 0,00
ReumaNederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 81,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 1.399,00 0,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 0,00 0,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 145,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
[Opgeheven] Daniel den Hoed Stichting 484,00 1.053,00 0,00 0,00
EHBO afd. Baarn 0,00 0,00 0,00 0,00
Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
Familiehuis Daniel den Hoed 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Scouting Merhula 0,00 0,00 0,00 0,00
Intocht Sint Nicolaas, Stichting 0,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils, Korps Eemland 0,00 0,00 0,00 0,00
KiKa 0,00 0,00 0,00 0,00
Hospice De Luwte & De Luwte Thuis 0,00 0,00 2.304,00 0,00
Stichting Cultureel Festival Baarn 0,00 0,00 0,00 0,00