Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Jantje Beton 567,00 519,00 515,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 260,00 627,00 630,00 0,00
Natuurmonumenten 803,00 1.021,00 887,00 0,00
Diabetes Fonds 1.757,00 1.158,00 2.583,00 0,00
ZOA 1.891,00 1.617,00 0,00 0,00
St. Clubblad de Treffer 0,00 1.819,00 1.844,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.156,00 1.864,00 1.865,00 0,00
HandicapNL 2.403,00 2.165,00 1.851,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.752,00 2.313,00 2.690,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 1.519,00 2.334,00 2.607,00 0,00
Dierenbescherming 3.018,00 2.697,00 2.509,00 0,00
Amnesty International 3.435,00 2.810,00 2.135,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.663,00 2.979,00 1.722,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 4.930,00 3.753,00 4.078,00 0,00
Alzheimer Nederland 5.529,00 3.892,00 5.038,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.264,00 4.046,00 3.639,00 0,00
Hersenstichting 4.344,00 4.391,00 3.981,00 0,00
Epilepsiefonds 4.838,00 4.626,00 2.670,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 5.760,00 5.228,00 5.052,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 5.981,00 5.764,00 5.619,00 0,00
Rode Kruis 10.602,00 6.280,00 0,00 0,00
Longfonds 7.648,00 6.479,00 6.868,00 0,00
ReumaNederland 8.565,00 6.890,00 6.849,00 0,00
Hartstichting 12.282,00 9.653,00 6.876,00 0,00
Nierstichting 13.077,00 12.457,00 11.259,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 18.383,00 17.904,00 17.880,00 0,00
Stichting Oranje Comité Ulft-Noord 0,00 0,00 0,00 0,00
Energy4All 0,00 0,00 0,00 0,00
Sint Hubertus 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Steun de Jeugd 0,00 0,00 0,00 0,00
XS Direct 0,00 0,00 0,00 0,00
Willem Tell 0,00 0,00 0,00 0,00
AOV Varsseveld 0,00 0,00 0,00 0,00
EHBO-ver. Megchelen 0,00 0,00 0,00 0,00
Oudercomité Walburgisschool 0,00 0,00 0,00 0,00
Koningsdag Zwarte Plein 2020 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Oranjevereniging Gendringen 0,00 0,00 0,00 0,00
Gendringse Orkestvereniging 0,00 0,00 0,00 0,00
EHBO - ver. Megchelen 717,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Jeugdcarnaval Silvolde 0,00 0,00 0,00 0,00
AOV optochtcomité 7.465,00 0,00 0,00 0,00
Kinderkamp Terborg 0,00 0,00 970,00 0,00
Walburgisschool 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranjecomite Ulft Zuid 0,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 3.013,00 0,00 0,00 0,00
Dorcas 0,00 0,00 0,00 0,00
Dansgarde Iseldonk 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting laat kinderen lachen 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.