Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Dierenbescherming 3.018,00 2.697,00 284,00 0,00
Kinderkamp Terborg 0,00 0,00 970,00 0,00
Epilepsiefonds 4.838,00 4.626,00 1.205,00 0,00
St. Clubblad de Treffer 0,00 1.819,00 1.844,00 0,00
Longfonds 7.648,00 6.479,00 6.868,00 0,00
ReumaNederland 8.565,00 6.890,00 7.694,00 0,00
EHBO - ver. Megchelen 717,00 0,00 0,00 0,00
AOV optochtcomité 7.465,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Oranje Comité Ulft-Noord 0,00 0,00 0,00 0,00
Energy4All 0,00 0,00 0,00 0,00
Sint Hubertus 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Steun de Jeugd 0,00 0,00 0,00 0,00
Walburgisschool 0,00 0,00 0,00 0,00
XS Direct 0,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 0,00 0,00 0,00 0,00
Willem Tell 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting laat kinderen lachen 0,00 0,00 0,00 0,00
Koningsdag Zwarte Plein 2020 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Oranjevereniging Gendringen 0,00 0,00 0,00 0,00
Gendringse Orkestvereniging 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Jeugdcarnaval Silvolde 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranjecomite Ulft Zuid 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 3.013,00 0,00 0,00 0,00
Dorcas 0,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 4.344,00 4.391,00 0,00 0,00
Jantje Beton 567,00 519,00 0,00 0,00
Amnesty International 3.435,00 2.810,00 0,00 0,00
ZOA 1.891,00 1.617,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 5.981,00 5.764,00 0,00 0,00
Hartstichting 12.282,00 9.653,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.663,00 2.979,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.752,00 2.313,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 4.930,00 3.753,00 0,00 0,00
Rode Kruis 10.602,00 6.280,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 803,00 1.021,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 18.383,00 17.904,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 5.760,00 5.228,00 0,00 0,00
Nierstichting 13.077,00 12.457,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.264,00 4.046,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.