Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Jantje Beton 567,00 519,00 515,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 260,00 627,00 630,00 0,00
Natuurmonumenten 803,00 1.021,00 887,00 0,00
Kinderkamp Terborg 0,00 0,00 970,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.663,00 2.979,00 1.722,00 0,00
St. Clubblad de Treffer 0,00 1.819,00 1.844,00 0,00
HandicapNL 2.403,00 2.165,00 1.851,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.156,00 1.864,00 1.865,00 0,00
Amnesty International 3.435,00 2.810,00 2.135,00 0,00
Dierenbescherming 3.018,00 2.697,00 2.509,00 0,00
Diabetes Fonds 1.757,00 1.158,00 2.583,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 1.519,00 2.334,00 2.607,00 0,00
Epilepsiefonds 4.838,00 4.626,00 2.670,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.752,00 2.313,00 2.690,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.264,00 4.046,00 3.639,00 0,00
Hersenstichting 4.344,00 4.391,00 3.981,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 4.930,00 3.753,00 4.078,00 0,00
Alzheimer Nederland 5.529,00 3.892,00 5.038,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 5.760,00 5.228,00 5.052,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 5.981,00 5.764,00 5.619,00 0,00
ReumaNederland 8.565,00 6.890,00 6.849,00 0,00
Longfonds 7.648,00 6.479,00 6.868,00 0,00
Hartstichting 12.282,00 9.653,00 6.876,00 0,00
Nierstichting 13.077,00 12.457,00 11.259,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 18.383,00 17.904,00 17.880,00 0,00
EHBO - ver. Megchelen 717,00 0,00 0,00 0,00
AOV optochtcomité 7.465,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Oranje Comité Ulft-Noord 0,00 0,00 0,00 0,00
Energy4All 0,00 0,00 0,00 0,00
Sint Hubertus 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Steun de Jeugd 0,00 0,00 0,00 0,00
Walburgisschool 0,00 0,00 0,00 0,00
XS Direct 0,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 0,00 0,00 0,00 0,00
Willem Tell 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting laat kinderen lachen 0,00 0,00 0,00 0,00
Koningsdag Zwarte Plein 2020 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Oranjevereniging Gendringen 0,00 0,00 0,00 0,00
Gendringse Orkestvereniging 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Jeugdcarnaval Silvolde 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranjecomite Ulft Zuid 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 3.013,00 0,00 0,00 0,00
Dorcas 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 1.891,00 1.617,00 0,00 0,00
Rode Kruis 10.602,00 6.280,00 0,00 0,00
AOV Varsseveld 0,00 0,00 0,00 0,00
Dansgarde Iseldonk 0,00 0,00 0,00 0,00
EHBO-ver. Megchelen 0,00 0,00 0,00 0,00
Oudercomité Walburgisschool 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.