Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.136,00 424,00 1.701,00 0,00
Roparun Energie Team 160 0,00 707,00 0,00 0,00
Roparun/Fighters Against Cancer 0,00 806,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 1.412,00 906,00 2.314,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 1.053,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 871,00 1.086,00 1.079,00 0,00
Roparun team 305 LPMW runners 0,00 1.347,00 0,00 0,00
Leprastichting 1.768,00 1.472,00 1.629,00 0,00
Roparun Team 315 0,00 1.550,00 0,00 0,00
Hersenstichting 1.946,00 1.564,00 1.314,00 0,00
Roparun/team Melius team 120 0,00 1.738,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.511,00 1.843,00 1.761,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 3.215,00 1.956,00 3.186,00 0,00
Roparun/Estronrunners 0,00 2.166,00 0,00 0,00
ZOA 2.972,00 2.268,00 2.822,00 0,00
Natuurmonumenten 2.135,00 2.468,00 2.083,00 0,00
Longfonds 3.158,00 2.985,00 4.566,00 3.561,00
Leger des Heils Fondsenwerving 1.475,00 3.346,00 2.791,00 0,00
Amnesty International 3.269,00 3.604,00 3.005,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 2.907,00 3.752,00 3.376,00 0,00
Nationaal MS Fonds 4.561,00 4.059,00 3.898,00 0,00
Alzheimer Nederland 2.471,00 4.142,00 6.412,00 0,00
Jantje Beton 3.009,00 4.274,00 3.771,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 5.357,00 5.439,00 5.236,00 0,00
ReumaNederland 8.558,00 8.235,00 8.250,00 8.906,00
Nierstichting 10.564,00 10.475,00 7.911,00 0,00
Hartstichting 9.992,00 10.736,00 10.833,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 15.832,00 15.379,00 13.977,00 0,00
Roparunteam 62 Lifelinerunners 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Woord en Daad 0,00 0,00 0,00 0,00
St Charite 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun Team MultWeldrunners 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparunteam Vrienden van Bobby 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun team 225 Franciscus runners 853,00 0,00 0,00 0,00
St. Steun Mensenrechten Stop Maatschappelijke Geweld 0,00 0,00 0,00 0,00
Ronald McDonald Kinderfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
SMHO 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.