Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
KiKa 0,00 0,00 310,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 953,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 871,00 1.086,00 1.079,00 0,00
Hersenstichting 1.946,00 1.564,00 1.314,00 0,00
Diabetes Fonds 851,00 0,00 1.392,00 0,00
Leprastichting 1.768,00 1.472,00 1.629,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.136,00 424,00 1.701,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.511,00 1.843,00 1.761,00 0,00
Natuurmonumenten 2.135,00 2.468,00 2.083,00 0,00
Dierenbescherming 1.412,00 906,00 2.314,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 1.475,00 3.346,00 2.791,00 0,00
ZOA 2.972,00 2.268,00 2.822,00 0,00
Amnesty International 3.269,00 3.604,00 3.005,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 3.215,00 1.956,00 3.186,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 2.907,00 3.752,00 3.376,00 0,00
Jantje Beton 3.009,00 4.274,00 3.771,00 0,00
Nationaal MS Fonds 4.561,00 4.059,00 3.898,00 0,00
HandicapNL 4.923,00 0,00 4.113,00 0,00
Longfonds 3.158,00 2.985,00 4.566,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 5.357,00 5.439,00 5.236,00 0,00
Alzheimer Nederland 2.471,00 4.142,00 6.412,00 0,00
Nierstichting 10.564,00 10.475,00 7.911,00 0,00
ReumaNederland 8.558,00 8.235,00 8.250,00 8.906,00
Hartstichting 9.992,00 10.736,00 10.833,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 15.832,00 15.379,00 13.977,00 0,00
Roparunteam 62 Lifelinerunners 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun/Estronrunners 0,00 2.166,00 0,00 0,00
Roparun Team 315 0,00 1.550,00 0,00 0,00
Stichting Woord en Daad 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun/team Melius team 120 0,00 1.738,00 0,00 0,00
Roparun Energie Team 160 0,00 707,00 0,00 0,00
St Charite 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun Team MultWeldrunners 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparunteam Vrienden van Bobby 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxi Bakker Runners 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun team 225 Franciscus runners 853,00 0,00 0,00 0,00
St. Steun Mensenrechten Stop Maatschappelijke Geweld 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun/Fighters Against Cancer 0,00 806,00 0,00 0,00
Ronald McDonald Kinderfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
SMHO 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.