Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
ZOA 170,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 0,00 0,00
ReumaNederland 975,00 1.608,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 362,00 318,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Nierstichting 515,00 450,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 155,00 264,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 0,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.744,00 2.414,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 0,00 0,00 0,00 0,00
Longfonds 133,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 514,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 1.779,00 1.884,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 713,00 0,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 0,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 33,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 230,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 564,00 603,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 91,00 298,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 421,00 257,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 440,00 384,00 0,00 0,00
Amnesty International 0,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.