Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
ZOA 612,00 734,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.121,00 2.557,00 3.338,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.891,00 2.678,00 0,00 0,00
HandicapNL 2.975,00 2.700,00 1.642,00 0,00
Epilepsiefonds 4.400,00 2.744,00 2.055,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 3.865,00 3.007,00 2.397,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 3.030,00 3.086,00 2.900,00 0,00
Nationaal MS Fonds 3.281,00 3.604,00 2.226,00 0,00
Natuurmonumenten 4.210,00 3.637,00 2.132,00 0,00
Dierenbescherming 4.319,00 4.143,00 3.040,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.935,00 4.179,00 3.490,00 0,00
Diabetes Fonds 3.929,00 4.185,00 4.379,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 4.538,00 4.462,00 4.246,00 0,00
Hersenstichting 3.236,00 4.582,00 3.108,00 0,00
Rode Kruis 6.618,00 4.951,00 0,00 0,00
Jantje Beton 6.340,00 5.828,00 4.930,00 0,00
Longfonds 7.757,00 6.086,00 6.936,00 0,00
Alzheimer Nederland 4.967,00 6.374,00 7.587,00 0,00
Amnesty International 9.258,00 7.721,00 7.855,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 10.805,00 10.991,00 9.710,00 0,00
Hartstichting 12.815,00 11.928,00 11.374,00 0,00
ReumaNederland 11.481,00 11.981,00 10.601,00 0,00
Nierstichting 13.277,00 13.137,00 13.294,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 22.455,00 20.446,00 19.173,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Scouting Nootdorp 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting van de familieleden 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderfondsen Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun Team RTZN 238 0,00 0,00 0,00 0,00
Harmonie Nootdorp 0,00 0,00 0,00 0,00
Muziekvereniging Haaglanden 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting van het Kind 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Vrienden van Luuk 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.519,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.