Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Bertimeus Sonneheerdt 0,00 0,00 615,00 0,00
Stichting Hartekind 0,00 0,00 718,00 0,00
Dierenbescherming 855,00 861,00 774,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.683,00 3.268,00 2.091,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 3.321,00 3.137,00 3.001,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.844,00 3.376,00 3.182,00 0,00
Amnesty International 3.453,00 2.409,00 3.468,00 0,00
Epilepsiefonds 3.899,00 3.785,00 4.150,00 0,00
Nationaal MS Fonds 4.876,00 4.450,00 4.299,00 0,00
Jantje Beton 4.036,00 5.608,00 4.796,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 4.724,00 4.547,00 4.933,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 7.075,00 7.277,00 5.858,00 0,00
Diabetes Fonds 5.471,00 7.750,00 7.922,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 10.023,00 10.269,00 9.121,00 0,00
Rode Kruis 0,00 11.844,00 9.751,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 10.647,00 10.785,00 10.345,00 0,00
Alzheimer Nederland 10.521,00 10.484,00 10.694,00 0,00
Hartstichting 11.736,00 11.789,00 10.842,00 0,00
Longfonds 12.102,00 10.845,00 11.187,00 0,00
Hersenstichting 11.240,00 11.009,00 11.297,00 0,00
HandicapNL 16.732,00 14.500,00 12.242,00 0,00
Nierstichting 15.249,00 14.719,00 13.980,00 0,00
ReumaNederland 18.224,00 18.313,00 19.037,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 22.515,00 23.389,00 23.849,00 0,00
Oranje Fonds 691,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 1.427,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 652,00 450,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 1.151,00 1.013,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 2.169,00 2.945,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.