Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
KWF Kankerbestrijding 3.014,00 2.950,00 0,00 0,00
Hartstichting 2.627,00 2.635,00 0,00 0,00
Nierstichting 2.127,00 2.118,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 2.024,00 1.558,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 2.011,00 1.837,00 0,00 0,00
Longfonds 1.791,00 1.885,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 1.759,00 1.557,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.740,00 1.415,00 0,00 0,00
ReumaNederland 1.662,00 1.797,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.616,00 1.894,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 1.272,00 1.215,00 0,00 0,00
Rode Kruis 1.167,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 1.096,00 1.394,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 1.066,00 869,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 809,00 1.094,00 0,00 0,00
Jantje Beton 775,00 788,00 0,00 0,00
ZOA 498,00 591,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 470,00 337,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 421,00 627,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 224,00 1.353,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.