Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
KWF Kankerbestrijding 6.372,00 6.697,00 7.226,00 0,00
Hartstichting 3.320,00 3.648,00 3.681,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 3.162,00 3.299,00 3.595,00 0,00
Longfonds 2.915,00 2.321,00 1.863,00 0,00
HandicapNL 2.757,00 2.736,00 2.535,00 0,00
Diabetes Fonds 2.188,00 2.120,00 2.460,00 0,00
Nierstichting 1.993,00 2.334,00 2.170,00 0,00
Jantje Beton 1.793,00 2.441,00 2.103,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.578,00 0,00 0,00 0,00
ReumaNederland 1.216,00 1.437,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 1.026,00 2.081,00 1.556,00 0,00
Dierenbescherming 486,00 286,00 324,00 0,00
Amnesty International 320,00 0,00 65,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 297,00 246,00 237,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 290,00 299,00 309,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 209,00 215,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 55,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 12,00 19,00 29,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
E.H.B.O. vereniging Reusel 0,00 0,00 0,00 0,00
Zonnebloem afdeling Hooge- en Lage Mierde en Hulsel 0,00 0,00 0,00 0,00
E.H.B.O. vereniging Hulsel-De Mierden 0,00 0,00 0,00 0,00
Muziekvereniging Concordia Reusel 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
C.V. De Peperbussen 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Mierds Oranje Comité 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Dorpscomité Hulsel 0,00 0,00 0,00 0,00
De Zonnebloem 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Jeugdbelangen 0,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Mierds oranje commité 0,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 0,00 0,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 0,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 0,00 0,00 0,00 0,00
Zonnebloem afdeling Reusel 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 2.434,00 2.242,00 0,00
Hartstichting 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.