Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
0,00 0,00 0,00 0,00
Woord en Daad 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Ontmoeting 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Draagt Elkanders Lasten 0,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 2.665,00 1.955,00 0,00 0,00
Amnesty International 2.066,00 2.351,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 539,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 2.021,00 2.477,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 430,00 0,00 0,00
FSHD Stichting 0,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 940,00 393,00 0,00 0,00
Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 6.724,00 7.854,00 0,00 0,00
Hersenstichting 2.052,00 1.846,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 1.208,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 1.837,00 1.980,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
KiKa 295,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 17.502,00 18.192,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.549,00 0,00 0,00 0,00
Longfonds 2.691,00 1.868,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 2.187,00 2.936,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 321,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.476,00 2.362,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 1.005,00 450,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 1.966,00 1.709,00 0,00 0,00
Nierstichting 5.489,00 5.866,00 0,00 0,00
Ontmoeting 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 470,00 641,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 2.233,00 1.743,00 0,00 0,00
ReumaNederland 2.935,00 2.666,00 0,00 0,00
Rode Kruis 266,00 1.276,00 0,00 0,00
Roparun 0,00 0,00 0,00 0,00
War Child 0,00 0,00 0,00 0,00
Woord en Daad 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 2.350,00 2.168,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.