Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Nationaal Fonds Kinderhulp 255,00 838,00 321,00 0,00
HandicapNL 359,00 890,00 940,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 733,00 269,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 1.209,00 1.200,00 1.208,00 0,00
Hersenstichting 1.211,00 1.635,00 2.052,00 0,00
Natuurmonumenten 1.573,00 1.838,00 1.005,00 1.004,00
Nationaal MS Fonds 1.871,00 2.171,00 1.476,00 0,00
ZOA 1.905,00 2.715,00 2.350,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 1.978,00 2.563,00 2.549,00 0,00
Alzheimer Nederland 2.177,00 1.908,00 2.665,00 0,00
Jantje Beton 2.222,00 1.317,00 1.837,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.343,00 1.231,00 470,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 2.403,00 2.519,00 2.233,00 0,00
Amnesty International 2.686,00 2.653,00 2.066,00 0,00
Hartstichting 2.799,00 6.560,00 6.724,00 0,00
Dierenbescherming 3.032,00 3.082,00 2.021,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 3.179,00 2.712,00 2.187,00 0,00
Longfonds 3.315,00 3.272,00 2.691,00 0,00
ReumaNederland 4.245,00 2.955,00 2.935,00 2.666,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.370,00 2.418,00 1.966,00 0,00
Nierstichting 7.969,00 7.520,00 5.489,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 17.067,00 17.851,00 17.502,00 0,00
KiKa 0,00 322,00 295,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontmoeting 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun 0,00 0,00 0,00 0,00
Woord en Daad 0,00 0,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 0,00 196,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 266,00 0,00
Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Roparun team 315 0,00 0,00 0,00 0,00
Woord en Daad 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Roparun/CAV Energie 0,00 0,00 0,00 0,00
Florensis B.V. (Roparun) 0,00 1.163,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 539,00 0,00
Roparun - Team 126 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Draagt Elkanders Lasten 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 1.724,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.