Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Prinses Beatrix Spierfonds 5.945,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 3.893,00 0,00 0,00 0,00
Nierstichting 2.401,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 2.312,00 0,00 0,00 0,00
Longfonds 2.155,00 0,00 0,00 0,00
Vakantiespelen Rijnwaarden 1.992,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 1.687,00 0,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 1.272,00 0,00 0,00 0,00
Amnesty International 1.216,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 1.065,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 946,00 0,00 0,00 0,00
Vakantiespelen Pannerden 823,00 0,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 820,00 0,00 0,00 0,00
Sint Nicolaascomité Herwen 777,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 659,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 138,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
Sinterklaas Comité Lobith-Tolkamer 0,00 0,00 0,00 0,00
Werkgroep AED Tuindorp 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.