Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Prins Bernhard Cultuurfonds 120,00 100,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 591,00 238,00 406,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.028,00 359,00 0,00 0,00
ZOA 273,00 359,00 543,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.033,00 369,00 583,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 0,00 768,00 355,00 0,00
Rode Kruis 0,00 1.014,00 0,00 0,00
Longfonds 1.140,00 1.138,00 831,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.436,00 1.225,00 1.374,00 0,00
Dierenbescherming 1.627,00 1.387,00 886,00 0,00
Amnesty International 2.078,00 1.675,00 1.515,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 157,00 1.702,00 673,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 1.765,00 1.793,00 1.932,00 0,00
Hersenstichting 3.002,00 2.151,00 2.837,00 0,00
Jantje Beton 2.719,00 2.413,00 3.624,00 0,00
HandicapNL 1.358,00 2.841,00 429,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.274,00 2.998,00 1.935,00 0,00
Diabetes Fonds 3.126,00 3.061,00 2.412,00 0,00
Natuurmonumenten 2.758,00 3.167,00 2.482,00 0,00
ReumaNederland 3.535,00 3.581,00 3.920,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.