Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Dierenbescherming 467,00 419,00 146,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 547,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 572,00 755,00 0,00 0,00
EHBO Herkenbosch 578,00 0,00 0,00 0,00
Amnesty International 638,00 361,00 511,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 714,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 763,00 1.097,00 888,00 0,00
Diabetes Fonds 894,00 1.196,00 1.138,00 0,00
Stichting Jeugdraad St. Odiliƫnberg 968,00 0,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 978,00 931,00 982,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.216,00 955,00 862,00 0,00
Longfonds 1.354,00 1.402,00 2.045,00 0,00
HandicapNL 1.429,00 538,00 739,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.675,00 594,00 50,00 0,00
Carnavalsverenging De Markoef 1.953,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 2.320,00 2.598,00 2.460,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 3.104,00 2.599,00 1.648,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 3.679,00 3.542,00 3.592,00 0,00
ReumaNederland 3.742,00 4.143,00 3.867,00 0,00
Hartstichting 6.224,00 6.487,00 5.926,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.