Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
Nationaal Fonds Kinderhulp 594,00 50,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 419,00 146,00 0,00 0,00
Amnesty International 361,00 511,00 0,00 0,00
HandicapNL 538,00 739,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 955,00 862,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 1.097,00 888,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 931,00 982,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 1.196,00 1.138,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.599,00 1.648,00 0,00 0,00
Longfonds 1.402,00 2.045,00 0,00 0,00
Jantje Beton 2.598,00 2.460,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 3.542,00 3.592,00 0,00 0,00
ReumaNederland 4.143,00 3.867,00 0,00 0,00
Nierstichting 6.533,00 4.283,00 0,00 0,00
Hartstichting 6.487,00 5.926,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.