Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Leger des Heils Fondsenwerving 2.198,00 178,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.198,00 178,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 0,00 288,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 0,00 288,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 297,00 420,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 297,00 420,00 0,00 0,00
HandicapNL 590,00 447,00 0,00 0,00
HandicapNL 590,00 447,00 0,00 0,00
Hersenstichting 327,00 587,00 0,00 0,00
Hersenstichting 327,00 587,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 799,00 1.073,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 799,00 1.073,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.435,00 1.179,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.435,00 1.179,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 1.713,00 1.273,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 1.713,00 1.273,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.405,00 1.507,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.405,00 1.507,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.518,00 2.051,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.518,00 2.051,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 1.709,00 2.178,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 1.709,00 2.178,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.398,00 2.541,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.398,00 2.541,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 2.474,00 3.379,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 2.474,00 3.379,00 0,00 0,00
Hartstichting 872,00 3.411,00 0,00 0,00
Hartstichting 872,00 3.411,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 5.025,00 4.270,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 5.025,00 4.270,00 0,00 0,00
ReumaNederland 4.768,00 4.530,00 0,00 0,00
ReumaNederland 4.768,00 4.530,00 0,00 0,00
Amnesty International 5.162,00 4.542,00 0,00 0,00
Amnesty International 5.162,00 4.542,00 0,00 0,00
Jantje Beton 4.440,00 5.141,00 0,00 0,00
Jantje Beton 4.440,00 5.141,00 0,00 0,00
Longfonds 8.104,00 5.747,00 0,00 0,00
Longfonds 8.104,00 5.747,00 0,00 0,00
Nierstichting 7.022,00 9.351,00 0,00 0,00
Nierstichting 7.022,00 9.351,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.