Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Fonds Gehandicaptensport 824,00 640,00 217,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 591,00 971,00 1.452,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.288,00 1.478,00 2.148,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 2.031,00 1.803,00 2.118,00 0,00
Epilepsiefonds 3.016,00 1.924,00 2.907,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 1.425,00 2.152,00 2.932,00 0,00
Hersenstichting 2.491,00 2.688,00 3.930,00 0,00
Diabetes Fonds 789,00 2.777,00 2.655,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 3.650,00 2.932,00 2.451,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 5.118,00 3.302,00 933,00 0,00
Alzheimer Nederland 2.705,00 3.330,00 3.626,00 0,00
Natuurmonumenten 3.330,00 3.397,00 2.401,00 0,00
Jantje Beton 3.596,00 3.478,00 5.560,00 0,00
Amnesty International 4.072,00 3.563,00 3.208,00 0,00
Dierenbescherming 3.617,00 3.694,00 2.551,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 5.443,00 5.192,00 3.923,00 0,00
ReumaNederland 5.195,00 5.481,00 5.127,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 8.089,00 6.527,00 8.268,00 0,00
Rode Kruis 8.165,00 7.368,00 5.118,00 0,00
Longfonds 8.930,00 8.748,00 8.778,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.