Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
KWF Kankerbestrijding 5.507,00 4.305,00 5.239,00 0,00
Amnesty International 4.490,00 3.889,00 3.866,00 0,00
Epilepsiefonds 848,00 835,00 979,00 0,00
Alzheimer Nederland 678,00 691,00 699,00 0,00
Jantje Beton 783,00 400,00 535,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 467,00 605,00 487,00 0,00
Rode Kruis 0,00 280,00 307,00 0,00
Longfonds 647,00 468,00 205,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 684,00 479,00 145,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 0,00 0,00 0,00 0,00
ReumaNederland 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 59,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 0,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 0,00 0,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 0,00 88,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 466,00 239,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.