Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Oranje Fonds 117,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 120,00 0,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 692,00 747,00 599,00 0,00
Alzheimer Nederland 766,00 680,00 602,00 0,00
Hersenstichting 806,00 947,00 765,00 0,00
Nationaal MS Fonds 885,00 1.226,00 861,00 0,00
Epilepsiefonds 903,00 753,00 379,00 0,00
Dierenbescherming 921,00 624,00 513,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.110,00 707,00 713,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.165,00 1.915,00 1.424,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.424,00 1.442,00 1.611,00 0,00
Jantje Beton 1.439,00 1.204,00 1.464,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 2.078,00 2.174,00 1.906,00 0,00
Longfonds 3.404,00 2.227,00 1.667,00 0,00
ReumaNederland 3.673,00 3.716,00 3.993,00 0,00
Hartstichting 4.743,00 3.192,00 3.532,00 0,00
Nierstichting 5.451,00 4.451,00 4.110,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 8.404,00 6.331,00 6.020,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Amnesty International 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.