Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
0,00 0,00 0,00 0,00
Circle of life 0,00 0,00 0,00 0,00
way point 0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 4.067,00 0,00 0,00 0,00
St. Kinderhulp Tsjernobylramp Wit Rusland 0,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
NCFS 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinderhulp Tsjernobyl 0,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 938,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.088,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 8.975,00 0,00 0,00 0,00
Amnesty International 1.465,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 6.953,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 8.974,00 0,00 0,00 0,00
Longfonds 7.290,00 0,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 7.442,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 5.149,00 0,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 5.698,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 10.183,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 12.063,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 6.425,00 0,00 0,00 0,00
Nierstichting 7.601,00 0,00 0,00 0,00
ReumaNederland 11.098,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 8.580,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.886,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 1.204,00 0,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 4.596,00 0,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 7.819,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 2.306,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 3.821,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 5.720,00 0,00 0,00 0,00
St. Helpt Roemeni� 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Oost Europa 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Woord en Daad 0,00 0,00 0,00 0,00
Zieken omroep midden overijssen 0,00 0,00 0,00 0,00
Algemene gehandicapten organisatie Nijverdal 0,00 0,00 0,00 0,00
Jongeren 'Evangelie Gemeente Houten' 0,00 0,00 0,00 0,00
World Servanta Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
St. Oost-Europa 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.