Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
0,00 0,00 0,00 0,00
Duchenne Parent Project 0,00 0,00 0,00 3.025,00
Kinderpretplein op Winterfair 0,00 140,00 0,00 0,00
Stichting Oosterfaantje 0,00 0,00 0,00 0,00
stichting Kind van de Buren 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Egelopvang 0,00 932,00 0,00 0,00
Stichting Siaw 0,00 0,00 0,00 0,00
Wij stoppen MS voor 0,00 1.823,00 0,00 0,00
Stichting Kinderen van de Voedselbank 0,00 0,00 0,00 1.918,00
The Event Foundation 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Handicap En Promotie van Participatie Inclusie En Seks 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 593,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 8.761,00 7.942,00 0,00 0,00
Amnesty International 6.018,00 7.471,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 13.127,00 11.864,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 6.671,00 4.477,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 0,00 226,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 53,00 0,00 0,00
HandicapNL 515,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.