Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Steeds vaker wordt er gecollecteerd met digitale betaalmogelijkheden, zoals een QR-code. De opbrengsten van deze manier van collecteren komen vaak direct op de rekening van het Erkende Goede Doel en zijn dan niet te herleiden tot een collectant/gemeente. Daarom geven we nu ook een totaaloverzicht van de opbrengsten, die recht doet aan wat er werkelijk middels de collecte wordt opgehaald.

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Goed doel 2020 2021 2022 2023
Duchenne Parent Project 0,00 3.025,00 1.445,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Dierentehuis Zoetermeer 0,00 0,00 933,00 0,00
The Event Foundation 0,00 0,00 1.853,00 0,00
stichting Kind van de Buren 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Oosterfaantje 0,00 2.292,00 2.614,00 0,00
Eén tegen Eenzaamheid 0,00 0,00 1,00 0,00
Stichting Handicap En Promotie van Participatie Inclusie En Seks 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Egelopvang 0,00 0,00 39,00 0,00
Wij stoppen MS voor 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderen van de Voedselbank 0,00 1.918,00 1.337,00 0,00
Stichting Siaw 0,00 0,00 0,00 0,00
Lions Club Zoetermeer De Meerbloem 0,00 0,00 790,00 0,00
Kledingbank MEVE 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinderpretplein op Winterfair 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 7.983,00 0,00 0,00 0,00
Amnesty International 5.309,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 3.721,00 0,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 90,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 0,00 0,00 0,00 0,00
Hartekind 0,00 385,00 0,00 0,00
Hartstichting 553,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 3.635,00 0,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 0,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 12.870,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 991,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 23.239,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 85,00 0,00 0,00 0,00
Longfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 0,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 0,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 104,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 0,00 0,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.991,00 0,00 0,00 0,00
Nierstichting 11.165,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00