Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
HandicapNL 515,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 585,00 871,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.350,00 1.394,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.394,00 1.698,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.508,00 1.461,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.722,00 2.330,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.739,00 1.019,00 0,00 0,00
Hartstichting 3.933,00 3.574,00 0,00 0,00
Rode Kruis 4.329,00 4.710,00 0,00 0,00
ReumaNederland 4.434,00 4.621,00 0,00 0,00
Hersenstichting 4.835,00 3.412,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 4.958,00 5.340,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 5.015,00 3.182,00 0,00 0,00
Amnesty International 6.018,00 7.471,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 6.671,00 4.477,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 7.958,00 8.835,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 8.761,00 7.942,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 9.748,00 7.989,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 13.127,00 11.864,00 0,00 0,00
Longfonds 13.605,00 9.067,00 0,00 0,00
Nierstichting 15.274,00 15.075,00 0,00 0,00
Jantje Beton 15.849,00 16.165,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 30.295,00 27.878,00 0,00 0,00
Volg de Wens 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 593,00 0,00 0,00
Wij stoppen MS voor 0,00 1.823,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinderpretplein op Winterfair 0,00 140,00 0,00 0,00
Stichting Handicap En Promotie van Participatie Inclusie En Seks 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun 0,00 0,00 0,00 0,00
Duchenne Parent Project 0,00 0,00 0,00 3.025,00
Stichting Siaw 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Oosterfaantje 0,00 0,00 0,00 0,00
Vrolijk Vooruit 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderen van de Voedselbank 0,00 0,00 0,00 1.918,00
stichting Kind van de Buren 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
The Event Foundation 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Egelopvang 0,00 932,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.