Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 53,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 0,00 226,00 0,00 0,00
Hartekind 0,00 0,00 0,00 385,00
Volg de Wens 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 593,00 0,00 0,00
Wij stoppen MS voor 0,00 1.823,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinderpretplein op Winterfair 0,00 140,00 0,00 0,00
Stichting Handicap En Promotie van Participatie Inclusie En Seks 0,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 515,00 0,00 0,00 0,00
Roparun 0,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 15.849,00 16.165,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.739,00 1.019,00 0,00 0,00
Rode Kruis 4.329,00 4.710,00 0,00 0,00
Amnesty International 6.018,00 7.471,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 5.015,00 3.182,00 0,00 0,00
ZOA 585,00 871,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 8.761,00 7.942,00 0,00 0,00
Longfonds 13.605,00 9.067,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 7.958,00 8.835,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 13.127,00 11.864,00 0,00 0,00
Hartstichting 3.933,00 3.574,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 30.295,00 27.878,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.394,00 1.698,00 0,00 0,00
Nierstichting 15.274,00 15.075,00 0,00 0,00
ReumaNederland 4.434,00 4.621,00 0,00 0,00
Hersenstichting 4.835,00 3.412,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 4.958,00 5.340,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 6.671,00 4.477,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 9.748,00 7.989,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.508,00 1.461,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.350,00 1.394,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.722,00 2.330,00 0,00 0,00
Stichting Oosterfaantje 0,00 0,00 0,00 0,00
Vrolijk Vooruit 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderen van de Voedselbank 0,00 0,00 0,00 1.918,00
stichting Kind van de Buren 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
The Event Foundation 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.